Uudised (5)Uudiste arhiiv

Erihoolekandeteenused

Igapäevaelu toetamise teenus


Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on parim võimalik iseseisev toimetulek. Teenusel olles toetatakse inimese toimetulekut ja arengut sotsiaalsete-, toimetuleku- ja tööoskuste kujundamise ning lähedaste nõustamise kaudu.

Õigus saada igapäevaelu toetamise teenust on täisealisel psüühikahäirega inimesel.


Read more
 

Töötamise toetamise teenus


Töötamise toetamise teenuse eesmärk on inimese juhendamine ja nõustamine võimetele vastava töö otsismise ja töötamise ajal. 

Töötamise toetamise teenuse õigus on täisealisel psüühikahäirega inimesel, kes vajab töötamise ajal toetust ja juhendamist.

 
Read more
 

Toetatud elamise teenus


Toetatud elamise teenus on sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises, et tagada inimese võimalikult iseseisev toimetulek.

 Read more