Uudised (5)Uudiste arhiiv

Hinnakiri

SAKU PÄEVAKESKUSE SOTSIAALTEENUSTE HINNAKIRI 
 
Koduteenus on tasuline või tasuta*.

Koduteenuse eest tasub teenuse taotleja või tema seadusjärgsed ülalpidajad vallavalitsuse kehtestatud hindade alusel. Alates 1. septembrist 2014 on koduteenuse osutamise hinnaks 2,80 eurot/tund. Osutatud teenuse mahtu mõõdetakse teenuse osutamiseks kulunud ajaga 30 minutilise täpsusega. 

*Koduteenus on tasuta inimesele, kelle sissetulek on väiksem Saku Vallavolikogu kehtestatud madala sissetuleku piirist ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole võimelised raske majandusliku olukorra tõttu koduteenuse eest tasuma. Tasuta osutatavat koduteenust finantseeritakse valla eelarvest.

Tugiisikuteenus lapsele ja tugiisikuteenus perele (pereteenus) on saajale tasuta ja seda finantseeritakse valla eelarvest.

Sotsiaaltransporditeenus on valla piires tasuta. Väljapoole valda ühes suunas vastavalt tsooni maksumusele:
       
I tsoon (kuni 20 km)   - 0,64 eurot
II tsoon  (kuni 50 km) - 1,28 eurot
III tsoon (kuni 120 km) - 3,20 eurot
IV tsoon (üle 120 km)  - 6,39 eurot
Ooteaeg 3,20 eurot tund


Erihoolekandeteenuseid rahastab Sotsiaalkindlustusamet.


VAJADUSPÕHISED SOTSIAALTEENUSED:

Toidu vahendamise teenus 


Toit tuuakse päevakeskusesse tööpäevadel kell 11.30,  vajalik eelnev registreerimine.
Portsjoni hind 0,64 eurot
Toidu kojutoomisel koduteenuse raames lisandub koduteenuse hind.

Dušši teenus  -  0,32 eurot/
kord 
Pesu pesemise ja kuivatamise teenus  -   0,96 eurot  (pesemine),  0,32 eurot (
kuivatamine)