Uudised (5)Uudiste arhiiv

Pereteenus

Tugiisikuteenus lapsele ja perele (jaguneb tugiisik lapsele ja tugiisik perele (pereteenus)

Eesmärk: iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga.

Tugiisiku määramisel tuleb otsustada, kas tugiisiku töö peaks keskenduma lapsevanemate juhendamisele ja jõustamisele, mille tagajärjel paraneb ka lapse olukord või on otstarbekam määrata tugiisik lapsele, kes tegeleb peamiselt lapsega.

Saku vald osutab tugiisikuteenust päevakeskuse kaudu. Teenuse saajates on lapsed (põhiliselt haridusasutuses) ja lastega pered (peretöötaja kaudu).


TUGIISIK LAPSELE - puudega lapse abistamine haridusasutuses.

Eesmärk: Koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine. Tugiisikuteenus on ennetava iseloomuga.

Sihtrühm: Lapsed


TUGIISIK PEREDELE (pereteenus) - lapsevanemate juhendamine ja jõustamine, mille tagajärjel paraneb lapse olukord. 

Eesmärk: Igapäevase toimetuleku toetamine ja parendamine raskustes peredele  

Sihtrühm: (Toimetuleku)raskustes olevad lastega pered