Uudised (5)Uudiste arhiiv

Sotsiaaltransport

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada üldjuhul puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega ja liikumisraskustega isikul, kelle puue või muu liikumisraskus takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.


Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel esitatakse Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistusele vormikohane taotlus, milles muuhulgas tuuakse ära asjaolud, mis takistavad ühistranspordi kasutamist ning transpordi lähte- ja sihtkoht.


Anne Moses
671 2402
anne.moses@sakuvald.ee
E 9-12 ja 14-17  
K 9-12; 14-19
Saku Vallavalitsuse sotsiaalhoolekandeteenistuse spetsialisti ettepanekul otsustab struktuuriüksuse juht kas isik on õigustatud teenust saama. Struktuuriüksuse juhi otsuse alusel korraldab sotsiaaltransporditeenust Saku Päevakeskus.
 
Sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitab teenusele õigustatud isik Saku Päevakeskusele telefonil 604 1731 sõidutellimuse, kas kirjalikult või suuliselt, tuues ära sõidu kuupäeva, kellaaja ja sõidu alguspunkti ning sihtkoha.

Tellimus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse valla ja maakonna piires üldjuhul 3 tööpäeva, väljaspool maakonda vähemalt 7 tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

Kui isik mingil põhjusel ei soovi kokkulepitud ajal teenust saada, peab ta sellest Saku Päevakeskust võimalusel koheselt või vähemalt 1 päev ette teavitama.
 
Saku Päevakeskus võib jätta teenuse osutamata, kui soovitud ajal ei ole vaba transporti, teavitades sellest teenuse tellijat vähemalt 2 tööpäeva ette.
 
Sotsiaaltransporditeenust ei osutata üldjuhul nädalavahetustel ja väljaspool maakonda üle kahe korra nädalas.

3 korda nädalas transporditakse marsruudil Saku-Tõdva-Lokuti-Kiisa-Kurtna-Saku-Jälgimäe-Saku kuni 7-8 inimest 4-5 tunniks päevakeskusesse.

Valla piires on sotsiaaltransport tasuta. Väljapoole valda ühes suunas vastavalt tsooni maksumusele:


I tsoon (kuni 20 km)   - 0,64 eurot
II tsoon  (kuni 50 km) - 1,28 eurot
III tsoon (kuni 120 km) - 3,20 eurot
IV tsoon (üle 120 km)  - 6,39 eurot
Ooteaeg 3,20 eurot tund
Sõidu tellimiseks helistada Saku Päevakeskuse telefonil 604 1731

Anne Moses
671 2402
anne.moses@sakuvald.ee
E 9-12 ja 14-17  
K 9-12; 14-19