Uudised (5)Uudiste arhiiv


                                      

RUUMIRENDI TELLIMUSLEHT

Ruumi kasutamise eesmärk (nõupidamine, koolitus, spordi- või huvitegevus vm)  *

Soovitav ruum: 

 Suur saal                         Suur saal ja väike saal (söögituba)

 Väike saal (söögituba)      Nõustamistuba 

Ruumi kasutavate isikute arv:  *   ... neist Saku valla elanikud* *

*vallaelanike soodushinda rakendatakse juhul, kui vähemalt 75% osalejatest on rahvastikuregistri andmetel Saku valla elanikud.

Ruumi kasutamise aeg (kuupäev, kellaaeg):  *

Lisateenused:

 Pabertahvel    WiFi   Projektor

TELLIJA:

Asutuse või organisatsiooni nimetus: *

Esindaja nimi ja kontaktid (telefon, e-post, isiku- või registrikood, aadress): *

Ruumirendi eest tasutakse: sularahas    pangaülekandega

Arve saata aadressil: 

Nimi, kuupäev:  *                                                                 

___________________________________________________________________

Täidab päevakeskuse juhataja

Anda ruum kasutada:                                                 Ettepanek vallavalitsusele:

hinnakirja alusel                                     Anda ruum kasutada:    soodustingimustel  tasuta

tasuta 

Kuupäev: