Uudised (1)Uudiste arhiiv

Ürituste kalender

SAKU PÄEVAKESKUSE ÜRITUSTE JA TEGEVUSTE KALENDER 2017 

REGULAARSED TEGEVUSED
E kl 10-11 Lauluklubi, juhendaja Urmi
E ja K kl 11-12 Kohviklubi
T ja N kl 9-10; 10-11 H.E.A trenn 
N kl 16 Vilistlaste lauluansambel

JAANUAR 2017

06.01.2017 Diabeetikute Selts
16.01.2017 kell 17.30-19.00 ATH* tugirühm - „ATH lapse õige toit“. Tugirühma juhib Epp Pruuns

25.01.2017 kell 16.00 tugiisikute kovisioon (ainult tugiisikutele)
27.01.2017 Inkotuba

VEEBRUAR 2017


01.02.2017 kell 15.00 kinoõhtu
01.02.2017 kell 12.00 Saku vaegkuuljate nõustamispäev, Vaegkuuljate- ja kurtide abivahenditekeskus KADRIMARDI
02.02.2017 Keskuse sünnipäev 
15.02.2017 kell 12.00-13.00 "Turvalisus" - kohtumine Saku valla piirkonnapolitseinik Mikk Pihuga
20.02.2017
kell 17.30-19.00 ATH tugirühm - „ATH lapse kodused kohustused- kui palju nõuda?“
22.02.2017 kell 16.30 -18.00
 tugiisikute kovisioon (ainult tugiisikutele)
23.02.2017 Vabariigi aastapäeva tähistamine 
28.02.2017 Vastlapäeva tähistamine - sportlikud tegevused MÄRTS 2017

01.03.2017 kell 12.00 - 15.00 Abivahendite infopäev Kiisal koostöös Saku Diabeetikute Seltsiga
08.03.2017 Naistepäeva tähistamine (EHK, PH) - külastatame Käo Keskuse Pae tn keskust
08.03.2017 alates kell 10.00, nägemiskontroll ja prillimüük, RaOptika. Eelnev registreerimine vajalik!
14.03.2017 Emakeelepäeva tähistamine, luuletuste kirjutamine, näitus
15.03.2017 kell 12.00-13.00 Räägime turvalisusest. Külas piirkonnapolitseinik Mikk Pihu
20.03.2017 
kell 17.30-19.00 ATH tugirühm - „ATH lapse vihahood. Kuidas nendega toime tulla?“
00.03.2017 
kell 16.30 -18.00 tugiisikute kovisioon (ainult tugiisikutele)
27.03.2017 Saku Diabeetikute Seltsi kohtumine, loeng teemal SDiabeet ja silmad", abivahendite tutvustamine


APRILL 2017

12.04.2017 Lihavõtete tähistamine (EHK, PH), ruumide kaunistamine, munade värvimine jpm
17.04.2017
kell 17.30-19.00 ATH tugirühm - „Vanemad, sugulased ja sõbrad, kas ja kuidas rääkida ATH-st“
17.-21.04.2017 Südamekuu raames tervisenädal, terviseteemalised tegevused (mõõtmised, sportlikud tegevused, terviseloeng) koostöös Nõmme Linnaosa Valitsusega

MAI 2017

03.05.2017 kell 11.00 Päästeamati ohutuseteemaline infopäev eakatele 
05.05.2017 Teeme Ära 2017 talgupäev, heakorra koristustööd päevakeskuse sees ja ümbruses. Osalejatele üllatus!
10.05.2017 kell 11.00 Emadepäeva kontsert
10.05.2017
Saku Diabeetikute Seltsi koolituspäev Põltsamaal, koos Jõgeva Diabeetikute Seltsiga
15.05.2017 kell 17.00 ATH tugirühm - „ATH lapse ravivõimalused“


JUUNI-JUULI 2017

Üritusi ja ringe ei toimu

AUGUST 2017

26.08.2017 Erivajadustega inimeste laulupidu Viljandis

SEPTEMBER 2017

06.09.2017
Avatud uste päev, programm koostamisel

*
ATH - aktiivsus-ja tähelepanuhäirega laste tugirühm
**Teemades võib esineda muudatusi.
EHK - erihoolekandeteenus
PH - päevahoiuteenus