Teksti suurus A A A

Isikliku abistaja teenus

Kellele

Täisealisele, üldjuhul tööealisele puudega isikule, kes vajab kõrvalabi iseseisvaks toimetulekuks ja suuremaks osalemiseks ühiskonnas. 

 

Teenuse sisu

Isiklik abistaja aitab teenuse saajat tema igapäevaelu tegevustes (nt liikumisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jne), milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi. Aidatakse isikul endal tegutseda, et suurendada tema osalemist ühiskonna erinevates valdkondades (sh haridus, töö) ning saavutada võimalikult suur iseseisvuse tase (et väheneks sõltuvus pereliikmetest ja muust lähivõrgustikust).

 

Teenuse taotlemine

Isikliku abistaja teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Saku Vallavalitsusele, kes hindab isiku kõrvalabi vajadust. Teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Isikliku abistaja teenust osutab Saku Päevakeskus, kes sõlmib lepingu teenuse saaja ja isikuga, kes konkreetselt teenust osutama hakkab. Vajadusel abistatakse teenuse saajat isikliku abistaja  leidmisel.

 

Hind

Isikliku abistaja teenus on isikule tasuta, teenust rahastatakse Saku Vallavalitsuse eelarvest.