Teksti suurus A A A

Sotsiaaltransporditeenus

Kellele

Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud puudega ja liikumisraskustega inimesele, kes vajab töötamiseks, õppimiseks või avalike teenuste kasutamiseks transporti, kuid kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

 

Teenuse sisu

Sotsiaaltransporditeenuse vajajale korraldatakse päevakeskuse sõiduvahendiga transport kokkulepitud sihtpunkti.

 

Teenuse taotlemine

Sotsiaaltransporditeenuse esmakordsel taotlemisel tuleb esitada avaldus Saku Vallavalitsusele, kes hindab taotleja vajadusi ning teeb otsuse teenuse määramise või mitte määramise kohta.

Teenuse taotlejale, kellele vallavalitsus otsustas sotsiaaltransporditeenust võimaldada, hakkab teenust osutama Saku Päevakeskus.

 

Sõidutellimus esitatakse Saku Päevakeskusele telefoninumbril 604 1731 

 

Tellimus sotsiaaltransporditeenuse saamiseks esitatakse valla ja maakonna piires kolm tööpäeva, väljaspool maakonda vähemalt seitse tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

 

Kui isik ei soovi kokkulepitud ajal transporti kasutada, tuleb sellest Saku Päevakeskust teavitada koheselt või vähemalt üks päev enne kokkulepitud sõitu.

 

Saku Päevakeskus võib jätta teenuse osutamata, kui soovitud ajal ei ole vaba transporti, teavitades sellest vähemalt kaks tööpäeva ette.

 

Hind

Saku valla sisene sõit - 1 euro suund;

I tsoon (kuni 20 km) - 2 euro suund;

II tsoon (kuni 50 km) - 4 eurot suund;

III tsoon (kuni 120 km) - 10 eurot suund;

IV tsoon (üle 120 km) - 20 eurot suund ja ooteaeg 3 eurot tund.