Uudised (3)Uudiste arhiiv01.02.2001 avati Saku alevikus Pargi 27 hoones Saku Päevakeskus, mille eesmärgiks on valla sotsiaalsete erivajadustega isikutele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine nende toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks.

Saku Päevakeskuses osutatakse erinevaid sotsiaalteenuseid erivajadustega inimestele (lapsed ja täisealised) ning eakatele.  Teenustena osutatakse sotsiaalnõustamist, koduteenust, tugiisikuteenust lastele ja peredele ning sotsiaaltransporditeenust.

Lisaks neile osutatakse päevakeskus raske ja sügava vaimupuudega inimestele sotsiaalteenustena päevahoiuteenust ning vaimu-ja psüühikahäirega inimestele kolme riikliku korraldusega erihoolekandeteenust: igapäevaelu toetamise-, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenust. Lisaks sotsiaalteenustele on võimalik kasutada toetavaid teenuseid nagu pesu pesemise ja kuivatamise teenus, pesemisteenus ning tellida vajadusel sooja toitu. Kõikide nende teenuste eesmärgiks on toetada täiendavalt inimese toimetulekut.


Lisaks sotsiaalteenustele on võimalus keskuses sotsiaalse kaasatuse eesmärgil veeta vaba aega osaledes huvitegevuses (laulmine, võimlemine, käelisi tegevusi toetavad tegevused), üritustel jm suhtlemisvõimalusi pakkuvates tegevustes.

Keskuse tegevuste eesmärgiks on vastavalt võimetele ja vajadustele klientide kaasamine ühiskonnaellu ning toimetuleku toetamine ja sotsiaalse aktiivsuse säilitamine.  

Päevakeskuse teenused on vallaelanikele üldjuhul tasulised, välja arvatud pereteenus ja tugiisikuteenus.