Teksti suurus A A A

Missioon, visioon, väärtused

 

Missioon: Aitame jõuda sisemiste lahendusteni läbi sotsiaalsete, praktiliste ja moraalsete vahendite.

 

Visioon: Usaldusväärne, kvaliteedil ja professionaalsusel põhinev sotsiaalkeskus, mis pakub inimesekeskset ning vajadustest lähtuvat sotsiaalset suunamist ja juhendamist.

 

 

Väärtused:

Inimene on väärtus

 

Suhe on väärtus

 • Suhtume austuse ja lugupidamisega endasse, kolleegidesse, klientidesse, koostööpartneritesse.

 • Austame inimese eneseväärikust.

 • Märkame ja mõistame.

 
 • Oleme suhtlemisel avatud, ausad ja taktitundelised.

 • Hindame hoolivat, positiivset, viisakat ja eelarvamusteta suhtumist.

 • Kuulame, julgustame ja toetame.  

 • Väärtustame põlvkondadevahelisi suhteid.

 

 Kvaliteet on väärtus

 

 Usaldus on väärtus

 • Peame oluliseks oma tegevuste mõju ja töö tulemuslikkust.

 • Oleme oma töös analüütilised, süstemaatilised, sihipärased.

 • Väärtustame algatusvõimet, pühendumust, arengut.

 • Oleme uutele teadmistele ja metoodikatele avatud.

 • Lähtume headest kogemustest ja rakendame parimaid praktikaid.

 
 • Oleme oma otsustes ja tegevustes vastutustundlikud.
 • Oleme oma valdkonnas asjatundlikud ja motiveeritud.

 • Püüdleme kestvate ja paindlike lahenduste poole koostöös kliendiga.

 • Hoiame turvalist ja usaldusväärset õhkkonda.

 • Peame kinni üldistest eetika põhimõtetest.

 

 

Vaata ka filmi, mis räägib Saku Päevakeskuse väärtustest (2017, Saku Päevakeskus)