Teksti suurus A A A

Igapäevaelu toetamise teenus

Kellele

Igapäevaelu toetamise teenus on mõeldud täisealisele isikule, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire.

Teenust ei osutada isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena ega vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret.

 

Teenuse sisu

Igapäevaelu toetamise teenuse saaja iseseisva toimetuleku parandamiseks kujundatakse isiku igapäevaelu oskusi, juhendatakse sotsiaalsete suhete loomisel, aja planeerimisel, vaba aja sisustamisel, avalike teenuste kasutamisel, hariduse omandamise võimaluste leidmisel, töö tegemise harjutamisel jne. Samuti nõustatakse vajadusel teenuse saaja pereliikmeid.

 

Teenuse taotlemine

Igapäevaelu toetamise teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile, kes otsustab isikule teenuse osutamise või mitte osutamise.

Saku Päevakeskus osutab igapäevaelu toetamise teenust Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel.

 

Hind

Igapäevaelu toetamise teenus on isikule tasuta, teenust finantseeritakse riigieelarvest.