Teksti suurus A A A

Koduteenus

Kellele

Koduteenus on mõeldud täisealisele isikule, kes vajab tulenevalt terviseseisundist kõrvalabi kodustes tingimustes.

 

Teenuse sisu

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut igapäevastes kodustes toimingutes, mille sooritamisega isik tulenevalt oma terviseseisundist iseseisvalt toime ei tule (nt hügieenitoimingud, kütmine, eluruumi korrastamine jne). Samuti abistatakse asjaajamisel väljaspool kodu, kui see on vajalik isiku iseseisvaks toimetulekuks kodustes tingimustes (nt poest toidu ja majapidamistarvete toomine, asjaajamine jne).

 

Teenuse taotlemine

Koduteenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Saku Vallavalitsusele, kes hindab taotleja vajadusi (nt kodukülastusel) ning teeb koduteenuste määramise või mitte määramise kohta otsuse.

Teenuse taotlejale, kellele vallavalitsus otsustas koduteenuseid võimaldada, hakkab teenust osutama Saku Päevakeskus, kes sõlmib isikuga lepingu. Samuti allkirjastatakse hoolduskava, kuhu märgitakse konkreetsed teenused, mida kliendile osutatakse.

 

Hind

4 eurot/tund