Teksti suurus A A A

Toetatud elamise teenus

Kellele

Toetatud elamise teenus on mõeldud täisealisele isikule, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning kes suudab ise enda eest hoolitseda ja juhendamise abil igapäevaelu toimingutega toime tulla.

Teenust ei osutata isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena ega vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret.

 

Teenuse sisu

Toetatud elamise teenuse saajat juhendatakse igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, eelarve koostamisel, eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste kasutamisel jne.

 

Teenuse taotlemine

Toetatud elamise teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile, kes otsustab isikule teenuse osutamise või mitte osutamise.

Saku Päevakeskus osutab igapäevaelu toetamise teenust Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel.

 

Hind

Toetatud elamise teenus on isikule tasuta, teenust finantseeritakse riigieelarvest.