Teksti suurus A A A

Töötamise toetamise teenus

Kellele

Töötamise toetamise teenus on mõeldud täisealisele isikule, kellel on  raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning kes vajab töötamise ajal toetust ja juhendamist.

Teenust ei osutata isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena ega vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret.

 

Teenuse sisu

Töötamise toetamise teenuse saajat motiveeritakse tööle asuma, aidatakse leida isiku huvidest lähtuvalt talle võimetekohane töö, juhendatakse ja nõustatakse teda töötamise ajal, valmistatakse isikut ette iseseisvalt tööle asumiseks. Samuti nõustatakse vajadusel tööandjat ja teenuse saajaga koos töötavaid isikuid.

Kui isik ei ole ühe aasta jooksul ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse talle töötamise toetamise teenuse osutamine.

 

Teenuse taotlemine

Töötamise toetamise teenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Sotsiaalkindlustusametile, kes otsustab isikule teenuse osutamise või mitte osutamise.

Saku Päevakeskus osutab töötamise toetamise teenust Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsuse alusel.

 

Hind

Töötamise toetamise teenus on isikule tasuta, teenust finantseeritakse riigieelarvest.