Teksti suurus A A A

Tugiisikuteenus

Kellele

  • erivajadustega lapsele, kes vajab juhendamist, julgustamist, füüsilist kõrvalabi;

  • last kasvatavatele isikutele, kes vajavad juhendamist, motiveerimist, nõustamist, abistamist oma kohustuste täitmisel.

 

Teenuse sisu

Tugiisikuteenuse raames osutatav kõrvalabi seisneb üldjuhul juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

 

Lapsele tugiisikuteenuse osutamisel toetatakse koostöös last kasvatava isikuga lapse arengut,  vajadusel sooritatakse puudega lapse hooldustoiminguid. Üldjuhul ei osutata tugiisikuteenust erivajadustega laste haridusasutuses ega erivajadustega laste rühmas või klassis õppetööl viibimise ajal.

 

Last kasvatavale isikule teenuse osutamisel abistab ja juhendab tugiisik lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamisel.

 

Teenuse taotlemine

Tugiisikuteenuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus Saku Vallavalitsusele, kes hindab isiku kõrvalabi vajadust. Teenuse osutamise või osutamisest keeldumise otsustab vallavalitsus korraldusega.

Tugiisiku teenust osutab Saku Päevakeskus, kes sõlmib lepingu teenuse saaja ja isikuga, kes konkreetselt teenust osutama hakkab. Vajadusel abistatakse tugiisikuteenuse saajat tugiisiku valikul.

 

Hind

Tugiisikuteenus on lapsele ja last kasvatavale isikule tasuta, teenust finantseeritakse Saku Vallavalitsuse eelarvest.